top of page

LID WORDEN?

Informatie omtrent het lidmaatschap van "Juliana" 

Binnen de vereniging wordt door een viertal groepen actief het kunstfietsen beoefend. Drie jeugdgroepen en een A-selectie. De drie jeugdgroepen zijn elk samengesteld uit circa 10 personen. Alle jeugdleden beginnen in de D-groep dit om enerzijds het kunstfietsen te leren en anderzijds vast te stellen wat het niveau van reeds opgedane vaardigheden is.

Afhankelijk van de vaardigheden kan men vervolgens doorstromen naar de  C of B-groep. De basis van het kunstfietsen bestaat uit het berijden van een "eenwieler" vanuit deze basistechniek worden de overige vaardigheden uitgebouwd.

De contributie voor jeugdleden, tot en met 16 jaar, bedraagt € 52,00 per jaar. 
Daar het aantal leden per jeugdgroep is gelimiteerd kan het zijn dan men op de wachtlijst wordt geplaatst. De jeugdgroepen trainen wekelijks in het verenigingsgebouw, Heerbaan 93, Millingen aan de Rijn (naast de AH). 

Dagen en tijden van de diverse groepen:
C-groep   dinsdagavond     19.00  - 20.00 uur
B-groep   vrijdagavond      19.00  - 20.15 uur

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen van de jeugdgroepen.
 

Omtrent definitieve plaatsing of overige vragen kunt u contact opnemen met een van de onderstaande trainers:

Willem Janssen            tel. 06-42819186
Judith van Rens            tel. 06-28979188
Verenigingsgebouw       tel. 0481-434246

 Download informatie omtrent lidmaatschap: 

31398194_1671394782908627_24010636797065
24796807_1533149126733194_26548831002365
24296274_1533149040066536_38169499232098
bottom of page